گروه اطلس فیت بعد از خرید شما میتواند دستگاههای بدنسازی و هوازی باشگاه شما و یا وسایل تمرین در منزل را سرویس و تعمیر کند، ازین رو ما با کادری مجرب و در کوتاهترین زمان ممکن خدمات ارائه میدهیم.