در این قسمت توسط مربی بدنسازی و فیتنس اقای علی زین الدینی با حرکات بدنسازی و نکاتی در ارتباط با روشهای نوین علم تمرین اشنا میشوید.