ترامپولین (1)

بند TRX (1)

جلیقه وزنه ای (1)

مدیسن بال (1)

بوسوبال (1)

نردبان چابکی (2)

بتل روپ (2)

جیم بال (1)

چرخ شکم (1)

مت (1)

کش پاورباند (1)

کش مینی لوپ (1)

کش پیلاتس ۲متری (1)

فوم رول (1)

توپ پیلاتس (1)

حلقه یوگا و پیلاتس (1)

کتل بل (2)

پابند وزنه دار (2)

تخته بالانس (1)

دیپ بار (پارالل) (2)

مچ بند کراسفیت (1)

جامپ باکس (1)

کیسه بلغاری (1)