ترامپولین (1)

بند TRX (1)

جلیقه وزنه ای (1)

مدیسن بال (2)

بوسوبال (1)

نردبان چابکی (2)

بتل روپ (2)

جیم بال (1)

استپ (4)

چرخ شکم (1)

تشک انفرادی ایروبیک (1)

کش پاورباند (1)

کش مینی لوپ (1)

کش پیلاتس ۲متری (1)

فوم رول (1)

توپ پیلاتس (1)

حلقه یوگا و پیلاتس (1)

آجر یوگا (1)

کتل بل (2)

پابند وزنه دار (2)

تخته بالانس (1)

دیپ بار (پارالل) (2)

بالشتک تعادل (1)

مچ بند کراسفیت (1)

جامپ باکس (1)

AB مت (1)

کیسه بلغاری (1)