رامین ذاکری

رامین ذاکری

مدارک مربیگری رامین ذاکری - دارای مدرک مربیگری بدنسازی و پرورش اندام درجه 3 از فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران ...

ادامه مطلب

علی زین الدینی

علی زین الدینی

نام و نام خانوادگی: علی زین الدینی تاریخ تولد:03/12/1364 شماره ملی:0082697981 سوابق کاری: به مدت 7 سال در زمینه بدنسازی ...

ادامه مطلب