اطلس فیت

این فروشگاه با استناد به استانداردهای امروزی در تولید و پخش لوازم و تجهیزات ورزشی {خانگی و باشگاهی} سعی دارد نیاز هموطنان عزیزمان را در حوزه های مختتلف ورزشی برطرف کند.

با توجه به شرایط کنونی حاکم در دنیا بخاطر ویروس کرونا اطلس فیت بخش مجزایی را در خصوص تمرین در منزل {بخش تجهیزات تمرین در منزل} تعبیه دیده که در ان افراد می توانند با توجه به لوازم مورد نیاز که در دسته بندی مربوطه اورده شده و یا به اختیار خود تجهیزات لازم در قسمتهای دیگر انتخاب کرده فعالیت ورزشی در خانه خود داشته باشد .

در این سایت شما میتوانید از برنامه تمرینی فیتنس انلاین که در بخش خدمات نیز می باشد بهرمند شوید.

در همین بخش ان دسته از ورزشکاران رشته های غیر از پرورش اندام نیز می توانند برنامه تمرین بدنسازی مربوط به رشته ورزشی خود را از مربیان حرفه ای ما تهیه کنند.

یکی دیگراز تمایز این سایت که سعی شده است افراد در هر سطح و انتظاری که از ورزش دارند براورده کند برگزاری دوره های بین المللی مربیگری فیتنس به صورت انلاین میباشد و فرصت خوبی برای ارتقاي سطح دانش مربیان نیز است.